יעל פלדהיים, מנהלת תכנית בית ספר מנגן ומודל יישובי

טלפון  050-6264456  דוא"ל:  feldheim.yael@gmail.com