נעה אליעזר שלף, מנהלת פדגוגית מרכז המוסיקה

טלפון  052-7950006  דוא"ל:  noaeliezer@gmail.com