שימו לב - ההרשמה למחול נסגרה, לפרטים והרשמה לרשימת המתנה נא לפנות לגבי 054-8005331 או להדר למשרד 04-6520102
להלן מערכת שעות מחול ז' - יב' בבית האמנויות - תשפ"א: 
לתשומת לבכם! ההרשמה לכיתות ח' –י"ב ,הינה רק לתלמידים שלמדו שנה קודמת בבית האמנויות.
תלמידים חדשים שמעוניינים להירשם, מתבקשים ליצור קשר עם מנהל המחול
   
לשאלות והתייעצות מקצועית, נא לפנות לגבי צפניה, מנהל מרכז המחול
גבי צפניה
מנהל מרכז המחול
04-6520131
054-8005331
 
הסעות
יא'+יב'
י'
ט'
ח'
ז' 2
ז' 1

18:10   ז' + ח' 

19:40  ט'

21:10  יא' + יב'

יום ראשון

18:00 - מודרני  - רן

19:30 - קלאסי - פיודור

 

יום ראשון

16:30 - היפ הופ - גבי

18:00 - קלאסי - פיודור

19:30 - מודרני - רן

יום ראשון

15:00- קלאסי - פיודור

16:30 - מודרני - רן 

18:00 - מודרני ג'אז - רעות

יום ראשון

15:00 -  היפ הופ - גבי

16:30 - מודרני ג'אז - רעות

יום ראשון

15:00 - מודרני ג'אז - רעות

16:30 - היפ הופ - יעל

יום ראשון

15:00 - היפ הופ  - יעל

16:30 - קלאסי - פיודור

16:30  ז'1

18:10  י'

19:40  י'+יא'

21:10  יב'

יום שני

18:00 - יב' גיאנה

19:30 - יב' - דניאל

יום שני

16:30 - יא' - גיאנה

18:00 - יא' - דניאל

יום שני

15:00 - קלאסי - גיאנה

16:30 - מודרני - דניאל

     

יום שני

15:00 ה- מודרני - דניאל

18:10 ז'-ח'

19:40 ט'

21:10 י'+יא'+יב'

יום רביעי

16:30 - קלאסי - גיאנה

18:00 - נירה - קומפו

יום רביעי

16:30 - נירה - קומפו

18:00 - קלאסי - גיאנה

יום רביעי

16:30 - מודרני - תומר

18:00 - קלאסי - מרינה

19:30 - נירה - קומפוזיציה

יום רביעי

15:00 - קלאסי - גיאנה

16:30 - הפסקה

18:00 - מודרני - תומר

יום רביעי

15:00 - מודרני - תומר

16:30 - קלאסי - מרינה

 

 

יום רביעי

15:00 - קלאסי - מרינה

16:30 - מודרני - אתי טובי

 

 

 

 

 

 
19:30 - יא' - יב' מודרני - תומר

16:30 ז'2

18:10 ז'1 + ח'

19:40 ט' + יב'

21:00 י' + יא

יום חמישי

16:30 - קלאסי - גיאנה

יום חמישי

 

יום חמישי

16:30 - תולדות - יונת

18:00 קלאסי - גיאנה

19:30 - רפרטואר - נועה

 

יום חמישי

15:00 - קלאסי - מרינה

16:30 - היפ הופ - גבי

18:00 - רפרטואר - נועה

יום חמישי

15:00 - קלאסי - גיאנה

16:30 - רפרטואר - נועה

יום חמישי

19:00-20:30

קלאסי - מרינה

יום חמישי

15:00 - מודרני - נועה

16:30 - קלאסי - מרינה

18:00 - היפ הופ - יא'+יב' - גבי
  19:30 - קלאסי - גיאנה