לתשומת לב!!!
תלמידי כיתה ז' - יש להירשם במשרד המחול - הדר ספר 04-6520102 ;

תלמידי כיתה ח' - ההרשמה לכיתה ח' רק לתלמידים מהמסלול המקצועי שלמדו בשלוחה המרכזית בכיתה ז'. (לדרישות מיוחדות ניתן לפנות לגבי צפניה)

תלמידי כיתה ט' - ההרשמה לכיתה ט' רק לתלמידים מהמסלול המקצועי שלמדו בשלוחה המרכזית בכיתה ז'-ח'. (לדרישות מיוחדות ניתן לפנות לגבי צפניה)

תלמידי כיתה י'-יב' - ההרשמה לכיתות י'-יב' רק לתלמידים במגמת המחול ולתלמידים מהמסלול המקצועי שלמדו בשלוחה המרכזית בכיתה ז'-ט'.  

לשאלות והתייעצות מקצועית, נא לפנות לגבי צפניה, מנהל מרכז המחול

גבי צפניה
מנהל מרכז המחול
04-6520131
054-8005331
להלן מערכת שעות מחול ז' - יב' בבית האמנויות - תשפ"ב: 
   
 
 

יב'

 

יא'

 

י'

 

ט'

 

ח'

 

ז' 2

 

ז' 1

 

יום ראשון

18:00 - 19:30 - מודרני - רן

19:30 - 21:00 - בלט - פיודור

יום ראשון

16:30 - 18:00 - מודרני- רן

18:00 - 19:30 - בלט  - פיודור

 

יום ראשון

16:30 - 18:00 - בלט - פיודור

18:00 - 19:30 - היפ הופ - גבי

19:30 - 21:00 - מודרני - רן

יום ראשון

15:00 - 16:30 - בלט - פיודור

16:30 - 18:00 - מודרני - רעות

יום ראשון

15:00 - 16:30 מודרני - רעות

16:30 - 18:00 - היפ הופ - גבי

יום ראשון

 

 

יום ראשון

18:00 - 19:30  - מודרני - רעות

 

יום שני

18:00 - 19:30 - בלט - גאינה

19:30 - 21:00 - מודרני - דניאל

יום שני

16:30 - 18:00 - בלט -  גאינה קב' א'

18:00 - 19:30 - מודרני - דניאל 

19:30 - 21:00 - בלט - גאינה קב' ב'

יום שני

15:00 - 16:30 - בלט - גאינה

16:30 - 18:00 - מודרני -  דניאל

יום שני

15:00 - 16:30  - מודרני - דניאל

 

יום שני

יום שני

15:00 - 16:30  - היפ הופ - יעל

16:30 - 18:00 - בלט - תום

 

יום שני

15:00 - 16:30  - בלט - תום

16:30 - 18:00 - היפ הופ - יעל

 

יום רביעי

16:30 -18:00 - בלט - גאינה

18:00 - 19:30 - קומפוזיציה - נירה

19:30 - 21:00 - מודרני - תומר

יום רביעי

16:30 -18:00 - מודרני - תומר

18:00 - 19:30 - בלט - גאינה

19:30 - 21:00 - קומפוזיציה- נירה

יום רביעי

16:30 -18:00 - קומפוזיציה - נירה 

18:00 - 19:30 - מודרני - תומר

19:30 - 21:00 - בלט - גאינה

יום רביעי

15:00 - 16:30 - מודרני - תומר

16:30 - 18:00 - חלון

18:00 - 19:30 - בלט - מרינה

יום רביעי

15:00 - 16:30 - מודרני - נעה

16:30 - 18:00 - בלט - מרינה

יום רביעי

15:00 - 16:30 - בלט - מרינה

16:30 - 18:00 - מודרני - נעה

 

 

יום רביעי

 

 

 

 

יום חמישי

16:30 -18:00 - בלט  - גאינה

18:00 - 19:30 - היפ הופ -  גבי

19:30 - 21:00 - עיוני - יונת

יום חמישי

16:30 -18:00 - היפ הופ - גבי

18:00 - 19:30 - בלט -  גאינה קב' א'

19:30 - 21:00 - בלט - גאינה קב' ב'

יום חמישי

16:30 -18:00 - עיוני - יונת

18:00 - 19:30 - בלט -  מרינה

19:30 - 21:00 - רפרטואר - נעה

 

יום חמישי

15:00 - 16:30 - בלט - גאינה

16:30 - 18:00 - היפ הופ - גבי/טל

18:00 - 19:30 - רפרטואר - נעה

יום חמישי

15:00 - 16:30 - מודרני  - נעה

16:30 - 18:00 - בלט - מרינה

יום חמישי

15:00 - 16:30 - טכניקה - טל 

יום חמישי

15:00 - 16:30 - בלט - מרינה

16:30 - 18:00 - מודרני - נעה