עליזה רוייזר
מזכירת מרכז המחול
04-6520132
050-7336618

עליזה רויזר