שימו לב - לפני תהליך ההרשמה, חשוב לנו להדגיש, שכל תלמידי המחול בבית האמנויות ובשלוחות יחוייבו בתשלום של 10 חודשים מלאים גם אם ההרשמה תתבצע לאחר 1 בספטמבר .
מערכת שלוחת שמשית
מכיתות ב' - יב' - בלט קלאסי, מודרני והיפ הופ
 

יום  ראשון

יום שני

יום  רביעי

יום  רביעי

יום חמישי

יום  שישי

בלט קלאסי - רימונה

מודרני - נטלי

בלט קלאסי - רימונה היפ הופ - יעל מודרני - נטלי  מודרני - נטלי
14:15 - 15:00 ב'-ג'-ד'          
15:00 - 16:00 ה'-ו' 17:00 - 18:00 ה'-ו' 14:15 - 15:00 ג'-ד' 15:00 - 16:00 ג'-ד' 17:00 - 18:30 ח'-ט' 09:00 - 10:00 ה'-ו'

16:00 - 17:30 ז'

18:00 - 19:00 ז'

15:00 - 16:00 ה'-ו'

16:00 - 17:00 ה'-ו' 18:30 - 20:00 י' 10:00 - 11:00 ז'
17:30 - 19:00 ח'-ט' 19:00 - 20:30  יא' -יב' 16:00 - 17:30 ז' 17:00 - 18:00 י'-יא'-יב'   11:00 - 12:30 ח'-ט'
19:00 - 20:30 י'   17:30 - 19:00 ח'-ט' 18:00 - 19:00 ז'   12:30 - 14:00 י'

20:30 - 22:00  יא'-יב'

 

19:00 - 20:30 י'

19:00 - 20:00 ח'-ט'

 

14:00 - 15:30 יא'-יב'

    20:30 - 22:00 יא'-יב'      
 

 

להלן טבלת מחירים
 משך שיעור המחול  תעריף חודשי בש"ח
 60 דקות פעם בשבוע 195
60 דקות *  2 בשבוע 345
60 דקות *  3 בשבוע 405
60 דקות *  4 בשבוע 460
60 דקות *  5 בשבוע 500
90 דקות פעם בשבוע 250
90 דקות *  2 בשבוע 360
90 דקות *  3 בשבוע 430
90 דקות *  4 בשבוע 545
 90 דקות + 60 דקות 360
90 דקות *  2 בשבוע + 60 דק' 430
90 דקות *  4 בשבוע + 60 דק' 585
90 דקות *  2 בשבוע + 60 דק'  *  2 בשבוע 500