הנחיות להשאלת כלי


השאלת כלים לתלמידי בית האמנויות, שלוחות המוסיקה בשמשית, גבעת אלה, הושעיה, הרדוף, אחוזת ברק וגבעת אלה.


דמי השאלה לשנה"ל תשפ"א:  400 ₪ לשנה;  300 ₪ לשנה לתושבי מ.א. עמק יזרעאל.  אין החזר אחרי חודש דצמבר.

תלמידי בית האמנויות ותלמידי שלוחות המוסיקה :

  1. להדפיס את הטופס מהאתר ולמלא בכתב יד.

  2. להירשם ולשלם באתר, ולהדפיס את אישור התשלום.

  3. לצרף את אישור התשלום לטופס השאלת הכלי להביא למורה לנגינה בשלוחה או לרותי במזכירות המוסיקה בית האמנויות.
    המורה לנגינה יוכלו לתת כלי בהשאלה רק תמורת טופס חתום ואישור תשלום.

 לרישום מקוון  ותשלום השאלת כלי נגינה  - לחצו כאן 

טופס השאלת כלי נגינה שיעור פרטני