תלמידו של צבי כרמלי נגן ויולה התקבל למוסיקאי מצטיין - בהצלחה!