הרכב הביג בנד של מרכז המוסיקה בניצוחו של  אופיר טל