הנחיות להשאלת כלי

השאלת כלים לתלמידי בית האמנויות, שלוחות המוסיקה בשמשית, גבעת אלה, הושעיה, הרדוף, אחוזת ברק ונהלל.

דמי השאלה לשנה"ל תשפ"ג 400 ש"ח לשנה, 300 ש"ח לשנה לתושב המועצה.  אין החזר אחרי חודש דצמבר.

תלמידי בית האמנויות ותלמידי שלוחות המוסיקה :

  1. להדפיס את הטופס מהאתר ולמלא בכתב יד.

  2. להירשם ולשלם באתר, ולהדפיס את אישור התשלום.

  3. לצרף את אישור התשלום לטופס השאלת הכלי להביא למורה לנגינה בשלוחה או לרותי ברג במזכירות המוסיקה בית האמנויות.
    המורה לנגינה יוכלו לתת כלי בהשאלה רק תמורת טופס חתום ואישור תשלום.

 

 

 לרישום מקוון  ותשלום השאלת כלי נגינה - לחצו כאן