עבור תלמידי.ות כלי נשיפה, כלי קשת, פיתוח קול ופופ-רוק-ג'אז בכל הכלים

כלי נשיפה: חליל צד, חלילית, אבוב, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, טרומבון, טובה.

כלי קשת: כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס

:תשלום שכר לימוד

תלמיד.ה הניגש.ת לרסיטל, מחויב.ת להסדיר תשלום שכ"ל עד ה-1 בספטמבר לכל השנה (10 חודשים).   אין החזר כספי לתלמיד.ה הפורש.ת לאחר בחינת הרסיטל

:תשלום עבור מסלול הרסיטל

ההכנה לבחינת הרסיטל דורשת שעות ליווי עם פסנתר לתלמידים.ות הקלאסיים, והרכב עבור התלמידים.ות הפופ-רוק/ג'אז

כל תלמיד.ה הניגש.ת לרסיטל נדרש.ת להכין עבודה עיונית אותה יש להגיש ביום הבחינה

שכר לימוד למסלול רסיטל קלאסי הינו 2,630 ₪ , תושב.ת מועצה 2,350 ₪.

עבור מסלול רסיטל פופ–רוק–ג'אז 1,890 ₪, תושב.ת מועצה 1,730 ₪ .

ניתן לחלק ל-10 תשלומים שווים.

תשלום זה הינו בנוסף לתשלום עבור השיעור הפרטני.

:מסלול הכנה לרסיטל כולל

הנחיה לעבודה העיונית - עד 5 מפגשים עם מנחה מטעם בית האמנויות

הרכב לתלמידי.ות הפופ-רוק/ג'אז העובד עם מורה מטעם בית האמנויות

שעות ליווי עם פסנתרן.נית לתלמידים.ות בתחום הקלאסי, כולל ליווי ביום הבחינה עצמה

!על התלמיד.ה להגיע לכל מפגשי ההרכב, ליווי בפסנתר ושיעורי כתיבת עבודה עיונית שנקבעו

.תלמיד.ה הניגש.ת מטעמינו לבחינת רסיטל הבגרות, חייב.ת להשתתף במסלול הכנה לרסיטל במלואו

.תלמיד.ה שיחליט.שתחליט לפרוש מהרסיטל לפני ה- 1 בדצמבר יחויב/תחויב ב 50% משכ"ל, ולאחר תאריך זה יחויב/תחויב במלוא הסכום

בית האמנויות עמק יזרעאל הינו קונסרבטוריון מוכר ומפוקח ע"י משרד החינוך ושומר על רמת הוראה מיטבית בצמוד לדרישות הפיקוח

בית האמנויות אינו מתחייב להגיש לרסיטל בגרות תלמיד.ה שלא מילא.ה את חובותיו.ה  בתהליך ההכנה

במקרה של אי שיתוף פעולה בתהליך ההכנה מצד התלמיד.ה לא יהיה החזר כספי

:טפסי משרד החינוך לרסיטל

צוות מרכז המוסיקה בבית האמנויות יסייע במילוי הטפסים למשרד החינוך

באחריות התלמיד.ה להחתים את הטפסים בבית הספר (חוות דעת מנהל ביה"ס) בו.בה הוא.יא לומד.ת ולהוסיף את הנספחים הנדרשים                                                                                                       (קורות חיים, חוות דעת מורה לנגינה/שירהחוות דעת מורה קודם, חוות דעת מנהל קונסרבטוריון, חוות דעת מנחה העבודה העיונית)
על התלמיד.ה להחזיר את הטפסים החתומים לרותי ברג במזכירות מרכז המוסיקה לא יאוחר מה- 20 בספטמבר

ההגעה לבחינת הרסיטל על אחריות התלמיד והוריו

 

להרשמה למסלול רסיטל בגרות - לחצו כאן