עבור תלמידי כלי נשיפה, כלי קשת, פיתוח קול ורוק/ פופ/ ג'אז בכל הכלים

כלי נשיפה: חליל צד, חלילית, אבוב, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, טרומבון, טובה.

כלי קשת: כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס

תשלום שכר לימוד:

תלמיד הניגש לרסיטל, מחויב להסדיר תשלום שכ"ל עד ה-1 בספטמבר לכל השנה  (10 חודשים). 

אין החזר כספי לתלמיד הפורש לאחר בחינת הרסיטל.

 

תשלום עבור מסלול הרסיטל:

ההכנה לבחינת הרסיטל דורשת שעות ליווי עם פסנתרנית לתלמידים הקלאסיים, והרכב עבור התלמידים בתחום הפופ-רוק-ג'אז.

כל תלמיד הניגש לרסיטל נדרש להכין עבודה עיונית אותה יש להגיש ביום הבחינה. 

שכר לימוד למסלול רסיטל קלאסי הינו 2,500 ₪ , תושב מ.א. עמק יזרעאל 2,250 ₪.

עבור מסלול רסיטל פופ–רוק–ג'אז 1,800 ₪, תושב מ.א. עמק יזרעאל 1,650 ₪ .

ניתן לחלק ל- 10 תשלומים שווים.

תשלום זה הינו בנוסף לתשלום עבור השיעור הפרטני.

 

מסלול הכנה לרסיטל כולל:

ההנחיה לעבודה העיונית (עד 5 מפגשים עם מנחה מטעם בית האמנויות) הרכב לתלמידי הרוק- פופ- ג'ז העובד עם מורה מטעם בית האמנויות.

שעות ליווי עם פסנתרן לתלמידים בתחום הקלאסי, כולל ליווי ביום הבחינה עצמה.

תלמיד שיחליט לפרוש מהרסיטל לפני ה-1 בדצמבר יחויב ב-50% משכ"ל, ולאחר תאריך זה במלוא הסכום.

 

בית האמנויות עמק יזרעאל הינו קונסרבטוריון מוכר ומפוקח ע"י משרד החינוך ושומר על רמת הוראה מיטבית בצמוד לדרישות הפיקוח.

תלמיד הניגש מטעמינו לבחינת רסיטל הבגרות, חייב להשתתף במסלול הכנה לרסיטל במלואו.

 

טפסי משרד החינוך לרסיטל: 

צוות המוסיקה בבית האמנויות יסייע במילוי הטפסים למשרד החינוך.

באחריות התלמיד להחתים את הטפסים בבית הספר (חוות דעת מנהל ביה"ס) בו הוא לומד ולהוסיף את הנספחים הנדרשים (קורות חיים, חוות דעת מורה לנגינה/שירה,  חוות דעת מורה קודם, חוות דעת מנהל קונסרבטוריון, חוות דעת מנחה העבודה העיונית).
על התלמיד להחזיר את הטפסים החתומים לרותי ברג מזכירת המוסיקה לא יאוחר מה- 20 בספטמבר. ההגעה לבחינת הרסיטל על אחריות התלמיד והוריו.

צוות המוסיקה בבית האמנויות יסייע במילוי הטפסים למשרד החינוך. באחריות התלמיד להחתים את הטפסים בבית הספר בו הוא לומד ולהוסיף את הנספחים הנדרשים.
על התלמיד להחזיר את הטפסים החתומים לרותי ברג מזכירת המוסיקה לא יאוחר מה- 20 בספטמבר. ההגעה לבחינת הרסיטל על אחריות התלמיד והוריו.

 

להרשמה למסלול רסיטל בגרות - לחצו כאן