עינת נינבורג
מזכירת בית האמנויות
04-6520102

עינת נינבורג