מודל יישובי - בי"ס מנגן 

שיעור קבוצתי בבתי הספר היסודיים בעמק יזרעאל

המודל היישובי מעודד לימוד נגינה בכלים תזמורתיים.

בשנת הלימודים תשפ"ג, שיעורי נגינה קבוצתיים במסגרת המודל היישובי, יתקיימו  בבתי הספר היסודיים הבאים:

בית ספר

כלי

כיתות

יום בשבוע

מורה

רעים שמשית

חלילית

ב, ג, ד

ד

שני  ויצמן פלח

רעים שמשית

טרומבון

ד, ה, ו 

ד

שני ויצמן פלח

רעים שמשית

קלרינט

ג, ד, ה, ו

ד

תום שבט זקס

רעים שמשית סקסופון ד, ה, ו  ד תום שבט זקס
רעים שמשית חצוצרה ד, ה, ו  ד שני ויצמן פלח

רעים שמשית

כינור

ב, ג, ד, ה

ד

רשל כץ 

רעים שמשית

כלי הקשה

ג,ד,ה,ו

ד

אילן ביטון

רעים שמשית תזמורת   ד שני ויצמן פלח

 

 

 

 

 

יחד גבעת אלה

חלילית

ב,ג

עדכון היום במהלך אוגוסט

לורי לובנהר

יחד גבעת אלה

קלרינט/חליל צד

ג,ד,ה,ו

עדכון היום במהלך אוגוסט

לורי לובנהר

יחד גבעת אלה

סקסופון

ד,ה,ו

עדכון היום במהלך אוגוסט

לורי לובנהר

יחד גבעת אלה

כינור

ב,ג,ד,ה

עדכון היום במהלך אוגוסט

מורה יקבע בהמשך

יחד גבעת אלה

טרומבון

ד,ה,ו

עדכון היום במהלך אוגוסט

מורה יקבע בהמשך

יחד גבעת אלה

חצוצרה

ד,ה,ו

עדכון היום במהלך אוגוסט

מורה יקבע בהמשך

 

 

 

 

 

מרחבים כפר יהושע

קלרינט/חליל צד

ד,ה,ו

א

לורי לובנהר

מרחבים כפר יהושע

סקסופון

ה,ו

א

לורי לובנהר

מרחבים כפר יהושע

כינור

ג,ד,ה,ו

א

אווה עמית

         
שדה יעקב קלרינט ד א תום שבט זקס

שדה יעקב

חליל צד

ד,ה,ו

ב + ה

לורי לובנהר 

שדה יעקב קלרינט ד,ה,ו ב + ה לורי לובנהר 

שדה יעקב

חצוצרה

ד,ה

ב

לורי לובנהר 

         

שגיא שריד

כינור

ב,ג,ד

ד

הדר לוי

שגיא שריד

חלילית

ג,ד,ה

ד

ענבל פרג

שגיא שריד גיטרה קבוצתי ה,ו א זיו כץ
         
         

נתיב הושעיה

קלרינט/חליל צד

ד,ה,ו,ז,ח

ד

לורי לובנהר

נתיב הושעיה

סקסופון

ד,ה,ו,ז,ח

ד

לורי לובנהר

נתיב הושעיה

כינור

ב,ג,ד

ה

רשל כץ

נתיב הושעיה

טרומבון/בריטון

ד,ה,ו,ז,ח

ב

שני וייצמן פלח

נתיב הושעיה חצוצרה ד,ה,ו,ז,ח ב שני וייצמן פלח
 

* כלי הקשה בבי"ס מנגן - נלמד לנגן בתופי סנייר, דרבוקה ובשילוב כלי הקשה קטנים.  נלמד תווים לנגינת מקצבים וכיצד

לנגן מפרטיטורה לכלי הקשה, בדגש על עבודה קבוצתית.

שכר לימוד עבור השתתפות במודל יישובי כולל שימוש בכלי נגינה, ספרי לימוד ופעילויות העשרה בשנה"ל תשפ"ג:  650 ש"ח לשנה.

שימו לב: בשכ"ל במודל היישובי ייתכנו שינויים בתכנית,  כפוף לאישור משרד החינוך 

להרשמה לבית ספר מנגן מודל יישובי - שיעור קבוצתי- לחצו כאן