אסיה כץ - מורה לכינור
מלמדת בבית האמנויות ובשלוחת נהלל
 

אסיה כץ מורה בכירה לכינור.

גידלה דורות של נגנים בליטא, ותלמידיה ממלאים שורות של תזמורות סימפוניות ואקדמיות למוסיקה, ברחבי אירופה. 

מלמדת בבית האמנויות משנת 2017

אסיה כץ