לאה זית
מנהלת בית האמנויות
04-6520112
054-4720757

לאה זית