בית האמנויות והחינוך בעמק יזרעאל
מוסיקה ומחול
04-6520102
04-6407336 Fax