מלגות מוסיקה לשנה"ל תשפ"ג

הורים יקרים שימו לב,

פורסמו באתר טפסים לבקשת מלגה במוסיקה לשנה"ל תשפ"ג

ניתן לקבל הטפסים גם במשרד המוסיקה בבית האמנויות

מועד אחרון להגשת בקשה למלגה - יום רביעי 14/9/2022

תלמיד.ה מרכז המוסיקה הלומד.ת שיעור פרטני של 45 דקות לפחות

טופס בקשה מלגות מוסיקה תשפג.pdf