מלגות מחול ע"ש חוה בקל ז"ל לשנה"ל תשפ"ד

 

פורסמו באתר טפסים לבקשת מלגה במחול כולל קריטריונים לשנה"ל תשפ"ד 

ניתן לקבל הטפסים גם במשרד בבית האמנויות

מועד אחרון להגשת בקשה למלגה - יום רביעי 11/10/2023

לתלמידי.ות הלומדים.ות מסלול מלא מכיתה ח' ומעלה