מלגות מחול ע"ש חוה בקל ז"ל לשנה"ל תשפ"ב

הורים יקרים שימו לב,

פורסמו באתר טפסים לבקשת מלגה במוסיקה ומחול לשנה"ל תשפ"ב 

כמו כן פורסמו קריטריונים למלגות במוסיקה ומחול לשנה"ל תשפ"ב

ניתן לקבל הטפסים גם במשרד

מועד אחרון להגשת בקשה למלגה - יום רביעי 15/12/2021

טופס בקשה מלגות מחול תשפב.pdf