ברכות לירדן קידר תלמידת מגמת המחול על ההכרה בתקן "רקדן מצטיין".

בחינות ההכרה לרקדן מצטיין, מיועדות לתלמידי.ות יב'. 

לבחינות ההכרה שני שלבים: בשלב הראשון נבחנים המועמדים בבלט קלסי ובמחול מודרני, ברמה המוגדרת גבוהה –  רמת הבחינות מקבילה לזו שבבחינות הכניסה לאקדמיות למחול בעולם.

חבר השופטים קובע אילו רקדנים יעברו לשלב ב' של הבחינות. בשלב זה מציג כל רקדן קטע מחול של שלוש דקות לכל היותר, בסגנון קלסי או בסגנון מודרני, מתוך רשימת קטעים קבועה מראש.

כל שופט קובע מיהם לדעתו הרקדנים המצטיינים (בנים ובנות בנפרד) ומדרג אותם על-פי יכולותיהם. שקלול הדירוג של כל השופטים וקביעת מספר המצטיינים המומלץ נעשים על-ידי מינהל התרבות במשרד המדע, התרבות והספורט. בסיום תהליך זה מועברת לצה"ל רשימת הרקדנים המומלצים.

ירדן, כל הכבוד!!! יישר כח והמשך הצלחה, גאים בך!!!